Ny vetenskaplig studie rekommenderar långsam nedtrappning av SSRI

By on 1 juli 2019 in Okategoriserade

Nu bekräftar en aktuell artikel i Lancet Psychiatry att nedtrappning av SSRI bör göras långsamt och i mindre doser än dem som vår sjukvård och psykiatri rekommenderar.

Om din läkare saknar denna aktuella kunskap och tvingar dig att trappa ner snabbare än du känner att du klarar av; kan du hänvisa till denna studie som bevisar att ju lägre dos du kommer ner i desto långsammare och med mindre dos bör du sänka din SSRI. En så kallad hyperbol nedtrappning, det vill säga att utsättningsstegen blir mindre ju närmare slutet du kommer.

Här finner du studien, be din läkare att själv ladda ner den: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30850328

Källa: Horowitz MA, Taylor D. Tapering of SSRI to mitigate withdrawal symptoms. Lancet Psychiatry. Epub 5 mar 2019. doi: 10.1016/S2215-0366(19)30032-X.

Alternativ till psykofarmaka

By on 8 april 2019 in Okategoriserade

Föreningen Alternativ till psykofarmaka är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till förbättrad folkhälsa i Sverige bl.a. genom att;

  • Främja psykofarmakafria behandlingsformer vid psykisk ohälsa.
  • Främja etableringen av behandlingsenheter för säker nedtrappning av psykofarmaka.
  • Främja ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och i övriga välfärdssamhället.
  • Främja kritiska reflektioner över konventionella biomedicinska förklaringsmodeller vid psykisk ohälsa.
  • Erbjuda mötesplats och kunskapsbas för såväl yrkesverksamma, ideellt engagerade som enskilda.

Bli medlem och gör skillnad Du behövs. Genom att bli medlem bidrar du till föreningens syfte och ändamål. Du kan bli medlem genom att betala medlemsavgiften på BG 5312-3386 eller Swish 123 076 69 98 (ange gärna namn, bostadsort och e-postadress). Medlemsavgiften för 2019 är 250 kr för enskild medlem, 350 kr för familjemedlemskap (samtliga familjemedlemmar) och 1 500 kr för stödmedlem (företag och andra föreningar).

Föreningen skapades av Lasse Matilla, Göran Högberg och Anna Nederdal under 2018.

Är riktlinjerna evidensbaserade?

By on 2 oktober 2018 in Okategoriserade

Journal of Addictive Behaviors har idag publicerat en ny systematisk granskning som visar att utsättning av antidepressiva är mycket mer svår och långvarig än vad som indikeras av gällande riktlinjer ”En systematisk granskning av förekomsten, svårighetsgraden och varaktigheten av utsättningssymptom av antidepressiva: är riktlinjerna evidensbaserade?” Gjordes av CEP-medlemmarna Dr James Davies, University of Roehampton och professor John Read, University of East London, International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal, Sweden.

Slutsatser: Vi rekommenderar att brittiska och amerikanska riktlinjer för utsättning av antidepressiva uppdateras snarast eftersom de inte stämmer överens med bevisen för förekomsten, svårighetsgraden och varaktigheten av utsättning av antidepressiva och leder förmodligen till den utbredda missdiagnosen av antidepressiv utsättning; förlänger användandet av antidepressiva läkemedel och den mycket onödiga förskrivningen av antidepressiva läkemedel samt ökar förskrivningen av antidepressiva läkemedel totalt sett. Vi rekommenderar också att förskrivare informerar patienterna om utsättningssymptom.

Läs granskningen här: http://prescribeddrug.org/wp-content/uploads/2018/10/Davies-Read.pdf

Prozac orsakar resistens mot antibiotika!

By on 11 september 2018 in Okategoriserade

Ny studie visar att Fluoxetin/Prozac orsakar resistens mot antibiotika! Läs studien här

A key ingredient in common antidepressants such as Prozac could be causing antibiotic resistance according to new University of Queensland research.

A study led by Dr Jianhua Guo from UQ’s Advanced Water Management Centre focused on fluoxetine, a prescription drug used to help people recover from depression, obsessive-compulsive disorder or eating disorders.

Dr Guo said while overuse and misuse of antibiotics is generally considered the major factor contributing to the creation of ‘superbugs’, researchers were often unaware that non-antibiotic pharmaceuticals could also cause antibiotic resistance.

“Our previous study reported that triclosan, a common ingredient in toothpaste and hand wash can directly induce antibiotic resistance,” he said.

“We also wondered whether other non-antibiotic pharmaceuticals such as fluoxetine can directly induce antibiotic resistance.”

Up to 11 per cent of the fluoxetine dose a patient takes remains unchanged and makes its way through to the sewer systems via urine.

“Fluoxetine is a very persistent and well-documented drug in the wider environment, where strong environmental levels can induce multi-drug resistance,” said Dr Guo.

“This discovery provides strong evidence that fluoxetine directly causes multi-antibiotic resistance via genetic mutation, based on a laboratory study using E.coli as a model microorganism.”

Fellow researcher Dr Min Jin said that under laboratory conditions, the higher the exposure concentration was, the faster the mutation frequency increased with time.

“It has previously been an invisible factor in the spread of antibiotic resistance, but we should consider this a warning.

“Further work is required to investigate effects of fluoxetine on antibiotic resistome in human gut microbiota.”

Antimicrobial resistance has become a major threat to public health globally with approximately 700,000 people a year dying from antimicrobial-resistant infections.

This is predicted to reach 10 million people by 2050 unless global action is taken now.

The study is published in Environment International (https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.07.046) and funded by the Australian Research Council Future Fellowship, and the UQ Foundation Research Excellence Awards.

© 2018 The University of Queensland

 

Ny studie undersöker användning av bensodiazepiner hos personer som också föreskrivits antidepressiva medel

By on 24 juli 2017 in Okategoriserade

En ny studie, publicerad i JAMA Psychiatry, undersöker användning av bensodiazepiner hos personer som också föreskrivits antidepressiva medel. Forskarna fann att ungefär 12% av de som ursprungligen föreskrevs både antidepressiva läkemedel och bensodiazepiner, fortsatte att medicinera med bensodiazepiner.

Det är mycket vanligt att läkarna skriver ut bensodiazepiner till människor som ska påbörja en medicinering av antidepressiva. Skälet till detta är att antidepressiva kan ge svåra biverkningar initialt, men med lugnande bensodiazepiner mattas biverkningarna av. Denna förskrivning är mycket riskabel då människan snabbt utveklar ett beroende av bensodiazepiner.

För att människor ska slippa bli beroende av bensodiazepiner rekommenderar forskarna i studien att läkaren initialt skriver recept på bensodiazepiner med användning kortare än en vecka. Detta kan minska risken för långvarig användning av bensodiazepiner.