Ny studie undersöker användning av bensodiazepiner hos personer som också föreskrivits antidepressiva medel

En ny studie, publicerad i JAMA Psychiatry, undersöker användning av bensodiazepiner hos personer som också föreskrivits antidepressiva medel. Forskarna fann att ungefär 12% av de som ursprungligen föreskrevs både antidepressiva läkemedel och bensodiazepiner, fortsatte att medicinera med bensodiazepiner.

Det är mycket vanligt att läkarna skriver ut bensodiazepiner till människor som ska påbörja en medicinering av antidepressiva. Skälet till detta är att antidepressiva kan ge svåra biverkningar initialt, men med lugnande bensodiazepiner mattas biverkningarna av. Denna förskrivning är mycket riskabel då människan snabbt utveklar ett beroende av bensodiazepiner.

För att människor ska slippa bli beroende av bensodiazepiner rekommenderar forskarna i studien att läkaren initialt skriver recept på bensodiazepiner med användning kortare än en vecka. Detta kan minska risken för långvarig användning av bensodiazepiner.