Vill du trappa ned din användning av psykofarmaka? Här är några av de symtom som kan uppstå och som du kan behöva hjälp med.

Biverkningar kan uppstå när du startar eller slutar med din psykofarmaka, ökar eller sänker dosen eller vid byte från ett SSRI till ett annat. Biverkningarna får ofta diagnosen bipolär sjukdom, när symtomen i själva verket kommer från medicineringen. Utsättning, särskilt abrupt utsättning, från någon av dessa läkemedel kan orsaka allvarliga neuropsykiatriska och fysiska symptom.

Det är viktigt att trappa ner extremt långsamt från dessa läkemedel, ofta under en period av ett år eller mer, gärna under överinseende av en kvalificerad och erfaren specialist. Utsättning är ibland svårare än de ursprungliga symtomen eller problemen.

Exempel på nedtrappningssymtom

 • Förändring i varseblivningen
 • Derealisation – en känsla av overklighet
 • Depersonalisation – osäkerhet på den egna identiteten, man känner inte igen sig själv i spegeln och liknande
 • Tinnitus – öronringningar, även brus och susningar i öronen
 • Återupplevande av det förgångna – kommer ibland som en följd av drömmar, ibland som starka, plötsliga upplevelser mitt på dagen
 • Obehag i ansiktet och runt munnen – en känsla av att sakna kontroll över ansiktsmuskulaturen, ibland manifesterad i ofrivilliga grimaser och/eller käkkramper som ibland sprider sig till hela kroppen
 • Formikationer – myrkrypningar, känslan av att insekter kryper på huden
 • Synstörningar av olika slag – kan få sådan karaktär att man tror sig vara på väg att bli blind
 • Spänningar i huvud, nacke och skuldror. En påtaglig, ibland svår, ryggvärk kan upplevas såväl medan man äter tabletter som under abstinensen. Denna värk försvinner då man tagit sig igenom abstinensen och ibland i samma takt som man trappar ned sin tablettdos
 • Koordinationsstörningar – sluddrigt tal, stamning, sammanblandning av ord då man talar
 • ”Tusen nålar” – samma upplevelse som då känseln återkommer till en kroppsdel som ”somnat”
 • Köldrysningar/värmeupplevelser
 • Yrsel
 • Trötthet/utmattning
 • Känslan av ett band runt huvudet, tryck över hjässan.
 • Domningar i händer och fötter
 • Känsla av ostadighet – marken rör sig under fötterna, man går i luften, en vanlig och mycket störande upplevelse som kan vara långdragen
 • Illusioner och hallucinationer
 • Paranoida föreställningar ”folk tittar på mig, pratar om mig”. Detta är också vanligt för den som ätit tabletter under några år utan att sänka dosen
 • Känslomässiga förändringar
 • Fobier – sådana uppstår också för många utan föregående dos- minskning men försvinner under abstinensen
 • Rädsla, ångest, upprördhet, panik. Observera att ångest ofta förekommer som en direkt följd av dessa ångestdämpande medel (!)
 • Uppgivenhet ”Vad är det för mening att försöka sluta?”
 • Melankolisk triad – abnorm nedstämdhet, skuldkänslor och hopplöshetskänslor
 • Självmordsbeteenden – allt från självmordstankar till fullbordade självmord. Minsta signal om självmordsbeteende skall tas på allvar
 • Skräck för eller en känsla av att man håller på att bli mentalt sjuk
 • Brist på självförtroende
 • Irritibalitet, irritation
 • Vredesutbrott
 • Rastlöshet
 • Snabba känslosvängningar
 • Bristande impulskontroll
 • Brist på sinne för humor
 • Kontaktsökande, klängig
 • Krävande, gnällig
 • Morbida tankar – tankar om att riva ned, slå sönder, döda
 • Kroppsliga och vegetativa symtom
 • Sömnsvårigheter – svårt att somna in, oregelbundet sömnmönster
 • Aptitlöshet
 • Törst
 • Viktminskning
 • Illamående och kräkningar
 • Ömmande tunga
 • Svårigheter att svälja
 • Metallsmak i munnen
 • Magkramper
 • Diarré omväxlande med förstoppning
 • Andningssvårigheter
 • Oregelbunden andning
 • Hyperventilation
 • Torrhosta
 • Oregelbunden puls
 • Blodtrycksförändringar – såväl uppåt som nedåt
 • Hjärtklappning
 • En känsla av uppsvälldhet, ibland med påtaglig svullnad av händer, fötter och ansikte
 • Trernor – skakningar, kan hålla på i månader
 • Klåda
 • Håravfall
 • Sprickor i läppar och mungipor
 • Sexuell lust – vanligen reducerad, men kan också stegras
 • Förändringar i menstruationsmönstret
 • Ökad sekretion i vagina
 • Svullen vulva
 • Inkontinens, alternativt svårigheter att urinera
 • Förändringar i vilja och kognitativ förmåga
 • Försämring av minnet – närminnesstörningar är mest framträdande
 • Paralexi – förväxling av ord vid läsning
 • Koncentrationssvårigheter
 • Problem med hastighet och precision i arbetet
 • Avsaknad av initiativförmåga
 • Svårighet att planera och fatta beslut
 • Inlärningssvårigheter – det är inte ovanligt att sådant som lärts in under den tid man tagit bensodiazepiner delvis är borta och måste läras om
 • Drogrelaterat beteende
 • Ett subjektivt drogbehov – ”kroppen skriker efter tabletter”
 • Hemlighållet fortsatt drogbruk, om nödvändigt med hjälp av lögner och bedrägerier
 • Reservlager av tabletter
 • Bedrägerier, stöld, receptförfalskning för att få tabletter
 • Sökande efter ersättningspreparat – alkohol, smärtstillande, åksjuketabletter, kodein mm
 • Sociala förändringar
 • Social isolering
 • Kontaktlöshet
 • Ekonomisk omdömeslöshet
 • Kleptomani

Symtomförteckning enligt Kilen, Institutet för läkemedelsberoende