Varning

Biverkningar kan uppstå när du startar eller slutar med din psykofarmaka, ökar eller sänker dosen eller vid byte från ett SSRI till ett annat. Biverkningarna får ofta diagnosen bipolär sjukdom när symtomen i själva verket kommer från medicineringen. Utsättning, särskilt abrupt utsättning från någon av dessa läkemedel kan orsaka allvarliga neuropsykiatriska och fysiska symptom. Det är viktigt att trappa ner extremt långsamt från dessa läkemedel, ofta under en period av ett år eller mer,  gärna under överinseende av en kvalificerad och erfaren specialist. Utsättning är ibland svårare än de ursprungliga symtomen eller problemen.

RxISK.org följande forskningsrapporter och guider behandlar beroende och nedtrappning och kan vara till hjälp:

1. Om Antidepressiva

2. Om beroende & nedtrappning

3. Stresssyndrom av psykofarmaka