Svensk film om SSRI

I filmerna ”Who Cares in Sweden?” riktar sig erkända forskare, läkare och journalister från Kanada, USA, Nya Zeeland, Australien, England och Holland till den svenska befolkningen som låter sig luras av en handfull forskare som står läkemedelsbolagen nära. Bolag som i USA budgeterar med miljarder i böter som en naturlig del i affärsrörelsen. Samma sorts bolag, ansvarar för en stor del av svenska läkares fortbildning i just läkemedel.

Film 1: Samvetet

Film 2: Offren

Film 3: Lögnen

”Who Cares in Sweden” dokumentärfilmstriologi i 3 avsnitt a 60 min hade premiär 10 september 2012. Producerades av ARTIMUS Film SVB AB.

PRESS RELEASE 2, 30 oktober 2012 ARTIMUS Film SVB AB

Titel: Who Cares in Sweden?

Filmerna har tydligen gjort starkt intryck eftersom vissa läkare känner sig träffade. Man vet mycket väl vad man har gjort under många år och nu tar man till alla tänkbara åtgärder för att rädda ansiktet.

Bland annat sprids ett rykte att vi som producerat filmerna är med i Scientologi-kyrkan. Detta för att förvilla och skrämma kolleger men även media som under många år, haft en tyst överenskommelse med psykiatrin om att aldrig skriva om det som scientologer rapporterar om.

Varför är det så? Svaret handlar nog om att scientologerna anklagar dagens psykiatri för vad sjuka läkare under historiens lopp, har medverkat till. Dock skall man inte glömma att dessa illgärningar aldrig hade kunnat genomföras om ”vanliga människor” haft civilkurage nog att stoppa det. Man tar inte makten, man ges makten. Rädslan skapar feghet som skapar monster i oss själva.

Detta absurda krig är något vi inte blandar oss i även om det visar att korruptionen inom vården och psykiatrin, under många år har sanktionerats via en journalistkår som medvetet, förhållit sig passiv. Övergrepp måste naturligtvis ifrågasättas inom psykiatrin likväl som i det övriga samhället.

För att ingen skall tvivla på budbäraren vill vi därför klart och tydligt säga att vi är för psykiatrin och vi är för en seriös medicinhantering. Vi är inte och har aldrig varit med i någon religiös sekt eller organisation.

Det finns så många läkare, psykiatriker, psykologer, terapeuter och andra inom den svenska vården som gör ett fantastiskt arbete och som behöver uppmuntran. Tyvärr blir många av dessa både motarbetade och hotade på sina arbetsplatser. Läkare som oftare skriver ut mediciner talar illa om andra läkare som försöker att hjälpa patienter att bli fri från en destruktiv övermedicinering. Ägarna/cheferna inom vården har ofta nära relationer till läkemedelsbolagen vilka har starka intressen av att få tyst på kritiken.

Detta interna krig inom svensk vård är ett stort säkerhetsproblem för patienterna och kommer att vara det största hindret för en säkrare hantering av mediciner i framtiden.

Läkarna blir idag påtvingade en ”screeningkultur” där patienten fyller i formulär och diagnosticerar sig själva. Detta är ett hån mot läkarkåren där tyvärr många känner sig bakbundna av industrins återkommande och trivsamma konferensresor men även avtal om teknik och utbildningar. Politiker har därför ett stort ansvar att så snart som möjligt påbörja ett reformarbete där den enskilda läkarens kunskap, erfarenhet och ansvar lyfts fram. I detta sammanhang krävs även en genomlysning av Social-styrelsens och Läkemedelsverkets arbetssätt vars olika riktlinjer för läkare är en produkt av samarbeten mellan läkemedelsbolagens konsulter och myndigheternas ”experter”.

Polis och åklagare måste ges ekonomiska resurser för att så snart som möjligt, granska dessa aktörer som idag ”spelar bort” oskyldigas liv. Allt fler blir drabbade och det kan vara vem som helst, oavsett inkomst, hudfärg, religion eller politisk uppfattning.

Till sist:

All behandling med antidepressiva(SSRI) bygger på hypotesen om ”Serotonin-balansen”. För att intresserade intellektuella skall förstå grunden för och därmed omfattningen av detta lurendrejeri ber vi er att undersöka var ni kan gå och mäta synopsernas serotoninhalt. (Svar: Det går inte.) Tänk därefter igenom vad läkarna, föreläsarna och reklamen förklarat… Men, skilj detta ifrån det faktum att människor med djupa depressioner och traumatiska upplevelser under en kortare period kan dra nytta av medicinens funktion som även filmerna handlar om. Men att många människor mår dåligt skall inte försvara att vår fantastiska svenska sjukvård skall förvandlas till en förtäckt droghandel. Signalerna om psykisk ohälsa borde snarare ge upphov till diskussioner om vilka värderingar som styr samhället.

Jan Åkerblom ARTIMUS Film SVB AB