Litteratur om psykofarmaka

Pillret en berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader. Få läkemedel har som ”lyckopillren” väckt så starka känslor i samhällsdebatten och lyfts till så tydliga kulturella symboler för vår samtid. De heter egentligen selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, men är mer kända under varumärken som Prozac, Cipramil och Zoloft. Världens allra första depressionsmedicin i den här familjen var dock en svensk uppfinning, signerad nobelpristagaren Arvid Carlsson.

Pillret är en fascinerande berättelse som blottlägger de tuffa ideologiska motsättningarna inom psykiatrin – biologi mot Freud, medicin mot samtal, ”piller mot prat” – och de smarta knepen i marknadsspelet om läkemedelsmiljonerna. Men det är inte någon svartvit historia som i sista kapitlet sorterar skurkarna i ena hörnet och änglarna i det andra. Spelet om själen är betydligt mer komplicerat än så: Ska psykiska problem ses som biologiska maskinfel eller som själsliga reaktioner på livserfarenheter? Vad betyder det att läkarutbildningarna om depression betalades med läkemedelsföretagens marknads-föringspengar? Och lämpar sig sjukdomsdiagnoser för marknadsvidgande PR-lanseringar?

Om Författaren: Ingrid Carlberg  är en svensk författare och journalist. Under åren 1990-2010 var hon anställd på Dagens Nyheter, med undersökande och berättande reportage som specialitet. I januari 2010 promoverades Ingrid Carlberg till medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet, för boken ”Pillret” (Norstedts, 2008). Hon vann också Guldspaden 2008 för samma bok. Läsåret 2012/2013 var hon gästprofessor vid JMG, Göteborgs universitet

 

Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse avslöjar författaren de många myter som ledande psykiatriker har skapat och underhållit i flera decennier för att dölja att den biologiska psykiatrin – som ordinerar medici­nering mot snart sagt varje psykiskt besvär – generellt sett är ett stort misslyckande. I särskilda kapitel ger Peter C. Gøtzsche också råd om vad brukare kan göra för att sluta ta psykofarmaka, vad patienter kan göra för att skydda sig mot vanvård, vad läkare kan göra för skapa en mer fungerande och human psykiatri.

Om författaren: Peter C. Gøtzsche är specialistläkare inom internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han är en av grundarna av Cochrane-samarbetet – ett globalt oberoende nätverk av forskare som arbetar med att ta fram evidens baserad läkemedelsinformation – tillika föreståndare för dess nordiska gren i Köpenhamn.

Peter C. Gøtzsche har publicerat fler än 50 papers i världens 5 mest välrenommerade vetenskapliga tidningar, British Medical Journal, Lancet, Journal of the American Medical Association, Annals of Internal Medicine samt New England Journal of Medicine. Hans vetenskapliga arbeten har citerats över 10 000 gånger.

 

Pillerparadoxen varför lider fler och fler av psykiska problem när medicinerna bara blir bättre och bättre?

I över femtio års tid har psykiatrin och läkemedelsindustrin hävdat att medicinerna mot våra vanligaste psykiska åkommor bara har blivit bättre och bättre. Om detta vore sant, kunde man vänta sig att antalet drabbade skulle ha minskat. Men så har inte skett. Antalet personer med psykiska problem har istället ökat explosionsartat – i takt med att medicineringen har ökat. Det är alltså någonting som inte stämmer med den psykiatriska framgångssagan.

I Pillerparadoxen berättar vetenskapsjournalisten Robert Whitaker en helt annan, mer överraskande och mer chockerande historia. Med hjälp av omfattande kartläggning och analys av forskningen på området visar han bland annat att läkemedel som ges mot schizofreni, depression, ångest, bipolär sjukdom och ADHD inte alls har de långsiktigt positiva effekter som ofta hävdas. Tvärtom, visar forskningen, kan långvarig medicinering förvärra befintliga symptom och orsaka nya, samt i värsta fall göra dessa kroniska.

Om författaren: Robert Whitaker är författare och journalist. Han har tidigare bland annat utgivit Mad in America, som av Discover Magazine utnämndes till en av 2002 års främsta populärvetenskapliga böcker. Robert Whitaker är även ansvarig utgivare för hemsidan Mad in America, ett i USA inflytelserikt forum för kritisk diskussion om psykiatriska mediciner.