Lär dig mer om din psykofarmaka

Rxisk är en hemsida för patienter, vårdgivare och farmaceuter som vill rapportera eller forska om de negativa effekter som läkemedel kan ha. Det är också en plats där människor kan berätta sina historier, finna stöd, och lära av berättelser från andra. Data Based Medicine organisation som sponsrar RxISK bildades av ett internationellt team av medicinska experter som erkänner farorna med medicin då allmänhetens tillgång till data från kliniska prövningar inte har beviljats ​​av de multinationella läkemedels-företagen. Rxisk är en fri, oberoende läkemedels-säkerhets-webbplats där receptbelagda läkemedel kan undersökas för att se vilken biverkningar som har rapporterats i de 5,9 miljoner rapporter som gått till FDA, Health Canada, och Rxisk. Användare kan ladda ner en Rxiskrapport att ta till sin läkare för att diskutera om de effekter de upplever kan vara kopplade till de mediciner de tar.

 

Mad In America (MIA) Online Forum lanserades 2012 och är en växande internationell gemenskap för människor som är intresserade av en omprövning av psykiatrin, inklusive psykiatrins omfattande förskrivning av psykofarmaka. Centralt för MIA: s uppdrag är att tillhandahålla en plattform för rösterna från de med levd erfarenhet inom psykiatri, röster som historiskt har kvävts. MIA erbjuder profess-ionell fortbildning (CEUs) och fortbildning i yrket (CME) kurser som bygger på forskning som är fri från kommersiella intressen. Ämnesområden inkluderar psykiatriska mediciner, långsiktiga effekter och alternativ som främjar långsiktig återhämtning och bättre övergripande resultat. Projektet arbetar under den ideella Stiftelsen för Excellence i Mental Health Care.

Mad i America: s mission är att fungera som en katalysator för att göra om den psykiatriska vården i USA (och utomlands). De anser att den nuvarande läkemedelsbaserade paradigmet av psykiatrin har svikit vårt samhälle, och att den vetenskapliga forskningen, liksom den levda erfarenheten av dem som har fått en psykiatrik diagnos kräver en genomgripande förändring.

Deras icke-vinstdrivande organisation främjar en sådan förändring på två sätt:

1. De publicerar en webbtidning, madinamerica.com som ger nyheter om psykiatrisk forskning, journalistiska originalartiklar, och ett forum för en internationell grupp av författare-personer med levd erfarenhet, familjemedlemmar, psykiatriker, psykologer, socialarbetare, programansvariga, journalister, advokater mfl.  till  att utforska frågor som rör detta mål att ”göra om psykiatrin.”

2. De driver Mad in America Continuing Education, som administrerar online-kurser som ges av ledande forskare inom området. Dessa kurser ger en vetenskaplig kritik av den existerande paradigmet av vår vård, och berättar om alternativa metoder som kan tjäna som grund för en nytt paradigm, en som betonar psykosocial vård, och reducerar användningen av psykiatriska mediciner, särskilt på lång sikt. Även allmänheten kan ta kurser men de marknadsför främst till organisationer och människor som arbetar med mental hälsa, inklusive psykiatriker.

Mad In America tror att denna blandning av journalistik, utbildning och samhällsdebatt kan vara fröet till en välbehövlig omarbetning av mentalvården i USA. Det är uppenbart att vår nuvarande ”hjärnsjukdoms” -model är felaktig på så många sätt, och de tror att det måste ersättas av en modell som betonar vår gemensamma mänsklighet, och främjar robust, långsiktig återhämtning och välbefinnande. De anser också att det är viktigt att ge läsarna möjlighet att göra sina röster hörda i denna diskussion. De uppmuntrar läsarna att lämna kommentarer och att lägga fram personliga berättelser och debatt inlagor. De uppmuntrar sina läsare att besöka deras forum för att främja denna gemensamma diskussion.

SSRI Stories är främst inriktat på problem som orsakas av selektiva serotoninåterupp-tagshämmare (SSRI), varav Prozac (fluoxetin) var den första. Även andra läkemedel som förskrivs som antidepressiva medel ingår ibland i de insamlade berättelserna.