Antidepressiva är inga lyckopiller. Många människor som tar dessa läkemedel rapporterar om känslan av ”avskildhet”.  De får minskad förmåga att känna empati, i upplevelsen av hämningar och får sämre omdöme. Ibland förlorar människor sin naturliga rädsla för döden. Kort sagt, deras känslor avtrubbas. SSRI/SNRI gör inte människor glada. De befriar dem från begränsningar i känslolivet, samvetet och självkontrollen. Människors naturliga instinkter som normalt skulle få dem att känna skräck vid tanken på att köra in i mötande trafik, hoppa från en klippa, knivhugga någon, stjäla, slå eller skjuta någon kan minskas genom dessa läkemedel.

 ”Antidepressiva läkemedel har många farliga och obehagliga biverkningar därför borde läkare vara mycket försiktiga med förskrivning.”

Vanliga biverkningar av antidepressiva inkluderar: illamående, muntorrhet, huvudvärk, diarré, nervositet, agitation eller rastlöshet, bruxism (tandgnissling), minskad sexuell lust, svårigheter att få orgasm, impulsivitet, akatisi (outhärdlig inre rastlöshet eller agitation), irritabilitet, fientlighet, fosterskador (när det tas av gravida mödrar), förlust av empati, förlust av motivation, förlust av libido och nedsatt sexuellt gensvar (erektil dysfunktion hos män, och förlust av orgasm hos båda könen), utslag, ökad svettning, viktökning, dåsighet och sömnlöshet. Vissa effekter, såsom hårförtunning och förlust av bentäthet, uppstår när dessa läkemedel tas under lång tid. Många av de mindre vanliga biverkningarna av antidepressiva läkemedel är tydligt markerade i tillverkarens litteratur. Vissa, såsom viktökning, presenteras ofta som ”viktökning eller viktnedgång, en beskrivning som lämnar vilseledande intryck av att båda effekterna är lika sannolika.

Sexuell dysfunktion drabbar de flesta människor som tar SSRI antidepressiva. En del människor upplever en manisk reaktion på dessa läkemedel och erfar hypersexualitet istället. Tillverkarens information är ibland mörklagd eller vilseledande. Vissa biverkningar, såsom sug efter alkohol, är helt enkelt inte erkänt. Många människor som tar SSRI blir alkoholmissbrukare. Bland SSRI berättelser finns tusentals där de kombinerade effekterna av ett antidepressivt läkemedel och alkohol framhäver de värsta effekterna av båda i människor. Folk gör saker under dess inflytande som de aldrig normalt skulle göra. När Dr Healy bloggat om Anne-Marie, en kvinna som insåg att SSRI var orsaken till hennes alkoholism, fick RxISK.org  en flod av kommentarer från människor som plötsligt insett att deras alkoholproblem började strax efter deras SSRI recept.

Biverkningar som är mindre vanliga, men inte ovanliga, inkluderar: en ökning av våldsamma tankar och impulser, självmordstankar, mani, förlust av omdöme, konstiga eller skrämmande drömmar, minskade hämningar, sug efter alkohol, en tendens att hänge sig åt vårdslöst beteende, tankestörningar eller fullt utvecklad psykos, och ökad benägenhet för drog och alkoholmissbruk. Psykofarmaka, däribland SSRI, som tas under lång tid, predisponerar människor till andra beroenden. Detta gäller särskilt barn som medicinerats med dessa läkemedel vid en ung ålder och ibland blir bipolära i tonåren som följd.

Läkemedelsföretagen har förnekat det i flera år, att SSRI och andra psykofarmaka skapar beroende. När folk fastnar i gatudroger, kallar vi det missbruk. När folk fastnar på droger ordinerade av sina läkare, och lider fruktansvärda symtom när de försöker sluta ta dem, tolkas det som bevis på att de har en kronisk sjukdom. Deras abstinenssymtom kallas för ”återfall” och är ett bevis på att de behöver psykofarmakan för att må bra. Mest oroande av allt, antidepressiva medel kan orsaka depression och självmordsbenägenhet. Trots att läkemedelsföretagen enligt lag måste utfärda varningstexter på psykofarmaka i USA, manipulerar flera läkemedelstillverkare fakta.

Till exempel skriver man i juni 2012 om läkemedlet Celexa: ”Depression är associerat med en ökad risk för självmordstankar, självskador och självmord (självmordsrelaterade händelser). Denna risk kvarstår tills signifikant förbättring inträtt. Eftersom förbättring kan utebli under de första veckorna eller mer under behandling bör patienten uppföljas noggrant tills dess förbättring sker. Det är en generell klinisk erfarenhet att suicidrisken kan öka under de tidiga stadierna av medicinering. ”

Med andra ord menar tillverkaren Lundbeck att Celexa gör att människor mår bättre, men innan den positiva effekten kickar in, kan patientens depression orsaka självmordsbenägenhet. Enligt deras åsikt, är det inte drogen men depression som är problemet.

Det finns dock otvetydiga bevis [1] att SSRI-läkemedel kan orsaka människor som aldrig var deprimerade och aldrig haft en självmordstanke, att bli självmordsbenägna efter att ha tagit dessa läkemedel. Människor måste förstå detta, särskilt föräldrar till tonåringar vars husläkare erbjuder dem SSRI för att hjälpa dem att hantera ”vardagliga problem”. På samma sätt orsakar SSRI människor att bli våldsamma. Studier visar att SSRI och SNRI antidepressiva är de läkemedel som mest orsakar människor att bli våldsamma.

Långvarig användning av antidepressiva medel orsakar permanenta förändringar i människors humör och reaktioner. Självmord och våld är de mest alarmerande biverkningarna, oavsett procentsatsen. Depression och bipoläritet, vilket är vanligare, är de mest offensiva biverkningarna. Människor tar dessa läkemedel i tron om och hoppas att medicinen kommer att  få dem att må bättre, med följd av deras långsiktiga psykiska hälsa undermineras av detta beslut.

Trots böcker som Anatomy of an Epidemic, är få läkare medvetna om detta. Robert Whitaker påpekade detta i sin bok 2010, och på senare tid skriver den danske Peter Gøtzsche: ”Bipolär sjukdom ökade med 35 gånger på 20 år i USA. Det är inte bara de kriterierna (för diagnos) som orsakar denna katastrof; både SSRI och ADHD-droger orsakar bipolär sjukdom … WHO studier har visat att patienter klarar sig mycket bättre i de delar av världen där psykofarmaka används mindre. Människor kan få fruktansvärda symtom när de sluta med psykofarmaka, de kan få både symtom som liknar sjukdomen och andra de aldrig har upplevt tidigare. ”[2]

[1] Emergence of antidepressant induced suicidality, David Healy, Primary Care Psychiatry, 2000 6:23–28 © LibraPharm Limited

2] Deadly Medicines and Organized Crime, Psychiatry, the Drug Industry’s Paradise, Dr Peter Gotzsche, Radclofee Publishing, 2013, P196, P199

Originaltext: SSRI information