Viktiga röster inom psykiatrin

Dr Joanna Moncrieff är lektor i psykiatri vid University College London och praktiserande psykiater. Hon har skrivit kritiska artiklar om olika psykiatriska läkemedelsbehandlingar, inklusive litium, antidepressiva och neuroleptika. Joanna har även skrivit om läkemedelsindustrins negativa inverkan på psykiatrin. Hon är en av grundarna och medordförande i den kritiska Psychiatry Network. Joannas forskning analyserar alla aspekter av psykiatrisk läkemedelsbehandling. Hon är intresserad av diagnostiseringens natur och funktion i modern psykiatrisk praxis, och i psykiatrins historia, och av politik och filosofi mer generellt. Hon har även skrivit tre böcker: The Bitterest Pills, publicerad av Palgrave Macmillan, The Myth of the Chemical Cure, publicerad av Palgrave Macmillan, och A Straight Talking Introduction to Psychiatric Drugs, publicerad av PCCs books. www.joannamoncrieff.com

 

 Dr Sami Timimi är barn- och ungdomspsykiatriker och chef för forskarutbildningen i NHS i Lincolnshire och en gästprofessor i barn- och ungdomspsykiatri vid University of Lincoln. Han skriver från ett kritiskt psykiatriperspektiv om frågor som rör barn och ungdomars psykiska hälsa och har publicerat många artiklar i olika ämnen inklusive ätstörningar, psykoterapi, beteende-störningar och tvärkulturell psykiatri. Sami har skrivit fyra böcker: Pathological Child Psychiatry and the Medical-zation of Childhood (2002), Naughty Boys: Anti-Social Behaviour, ADHD and the Role of Culture (2005), Misunderstanding ADHD: A Complete Guide for Parents to Alternatives to Drugs (2007), och A Straight Talking Introduction to Children’s Mental Health Problems (2009). Han är medredaktör tillsammans med Begum Maitra, Critical Voices in Child and Adolescent MentalHealth (2006), Liberatory Psychiatry: Philosophy, Politics, and Mental Health with Carl Cohen,  (2008) och Rethinking ADHD: From Brain to Culture with Jonathan Leo (2009). Han är medförfattare tillsammans med Brian McCabe and Neil Gardner The Myth of Autism: Medicalising Men and Boys’ Social and Emotional Competence (2010).

 

Dr David Healy är en internationellt respekterad psykiater, psykofarmakolog, forskare och författare. Han är professor i psykiatri i Wales,  har studerade medicin i Dublin och vid Cambridge University. Han är en före detta sekreterare i British Association for Psycho-pharmacology, och har skrivit mer än 150 vetenskapliga artiklar, 200 i andra ämnen och 20 böcker, däribland The Antidepressant Era and The Creation of Psychopharmacology from Harvard University Press, The Psychopharmacologists Volumes 1-3 och Let Them Eat Prozac från New York University Press, och Mania from Johns Hopkins University Press. Davids senaste bok, Pharmageddon, dokumenterar han den skrämmande verkligheten om hur läkemedelsföretag kapat vården i Amerika med livshotande resultat. Davids forskningsområden är kliniska prövningar i psykofarmakologi och dess historia samt hur vår kultur drabbas av psykofarmakas effekter. Han har varit expertvittne i rättegångar för mord och självmordsförsök där psykofarmaka varit inblandade, och uppmärksammat problemen med dessa läkemedel inför de amerikanska och brittiska tillsynsmyndigheterna, samt ökat medvetenheten om hur läkemedelsföretag säljer droger genom att marknadsföra sjukdomar och tillfälligt tillkalla akademiska opinionsbildare för att spökskriva artiklar. David är en av grundarna och VD för Data Based Medicine Limited, som verkar genom sin webbplats RxISK.org, som arbetar för att göra läkemedel säkrare genom patientrapportering av läkemedelsbiverkningar online. David och hans kollegor etablerade nyligen RxISK eConsult, medicinskt konsult online för att svara på frågan ”Kan det vara min medicin?”  http://davidhealy.org/

 

Dr Breggin har sedan 1964 publicerat vetenskapliga artiklar och medicinska böcker i ämnet psykofarmkologi. Han är författare till dussintals vetenskapliga artiklar och mer än tjugo professionella böcker, många av dem handlar om psykofarmaka, FDA och läkemedels-godkännandeprocesser, utvärdering av kliniska prövningar och standard för vård inom psykiatrin. Några av titlarna inkluderar Toxic Psychiatry (St. Martin’s, 1991), Talking Back to Ritalin (Perseus, revised, 2001), The Antidepressant Fact Book(Perseus, 2001) and the Ritalin Fact Book (Perseus, 2002). Andra titlar, som The Heart of Being Helpful (1997), hur man hjälper människor igenom psykoterapi och annan hjälp. Dr Breggins senaste bok: Psychiatric Drug Withdrawal-A Guide for Prescribers, Therapists, Patients and their Families (2013)

Peter R. Breggin M.D. bedriver en privat praktik i psykiatri i Ithaca, New York, där han behandlar vuxna, par och familjer med barn. Han gör också konsultationer inom området klinisk psykofarmakologi och är ofta en medicinsk expert på rättegångar. Dr Breggin arbete har lett till betydande förändringar inom yrket psykiatri. I början av 1970-talet genomförde han en internationell kampanj för att stoppa återkomsten av lobotomi och nyare former av psykiatrikirurgi. Hans reformer och hans vittnesbörd i Kaimowitz fallet i Detroit ledde till att lobotomi och psykiatrikirurgi avslutades i landets statliga mentalsjukhus, NIH, VA. En offentlig utbildningskampanj, inklusive hans medicinska bok: Psychiatric Drugs: Hazards to the Brain fick FDA att kräva en ny varningsklass för tardiv dyskinesi 1985. År 1994 ledde hans offentliga utbildningskampanj till att NIH reformerade en del av sin forskningspolitik. FDA: s senaste erkännande av de många biverkningar som orsakas av de nyare antidepressiva – inklusive självmordsbenägenhet hos barn och unga vuxna, agitation, akatisi, fientlighet, aggression, och mani – följer noga de iakttagelser omskrivna av Dr Breggin över de senaste tio åren.

Dr. Breggins bakgrund inkluderar Harvard College, Case Western Reserve Medical School, Harvard Medical School. Han har arbetat på National Institute of Mental Health (NIMH). Han har undervisat vid flera universitet, bland annat vid Johns Hopkins University Institutionen för rådgivning och som gästforskare vid SUNY Oswego Department of Counseling and Psychological Services 2007-2008. Han undervisar nu som en adjungerad professor vid the Department of Counseling and Psychological Services i SUNY Oswego.

Många av Dr Breggins prestationer som reformator dokumenteras i detalj i The Conscience of Psychiatry: The Reform Work of Peter R. Breggin, M.D. (2009). Denna biografiska hyllning till Dr. Breggins arbete bygger på mer än ett halvt sekel av media och mer än 70 särskilda bidrag från kollegor, liksom från många andra källor.

Dr. Breggin vetenskapliga artiklar kan laddas ner här. Listan kan ordnas kronologiskt eller i alfabetisk ordning. Många av tidningarna var långt före sin tid, och flera har bidragit till att påverka FDA att uppdatera nödvändiga varningar på alla etiketter för antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. www.breggin.com