Vågor och fönster

Allt fler människor väljer att dela sina erfarenheter från sin nedtrappning av psykofarmaka. Det är uppenbart att dessa ”mediciner” orsakat och orsakar både bestående och övergående symtom, men framförallt förändrar de oss och är mycket svåra att trappa ner och bli fri från. ”Vågor och fönster” ett begrepp som ger klarhet i och igenkänning om nedtrappningens olika faser. James Heaney berättar om detta i sin blogg; här i översättning av Ewa Sjöholm

Vågor & Fönster – varför läkningen går i vågor
Nedtrappning av Benzodiazepiner och SSRI kan vara mycket svårt. Det är inte som andra krämpor som har definierade tidslinjer och symtom. När en läkare till exempel behandlar ett brutet ben, vet de på ett ungefär hur lång tid återhämtningen och läkningen pågår. Men vid utsättning av Benzos och SSRI är det annorlunda med de utsättningssymtomen som följer. Varje fall av utsättning av Benzo och SSRI verkar vara unik, med olika längd och svårighetsgrad av symptom. En av de frustrerande delarna av utsättningssymtomen är att symtomen kan varierar över tid. Detta kallas vågor och fönster.

Först är utsättningssymtomen konstant och då verkar det inte finnas något andrum från symptomen. Men efter en tid, som varierar från person till person, börjar symptomen att brytas upp i cykler. Det finns tillfällen när symtomen inte är så dåliga, och andra tider när de är ganska svåra. Det finns inte heller ett universalmönster bland utsättnings-symptomen. Vissa patienter upplever att de har konstanta symtom som sakta försvinner. Men majoriteten som sätter ut och får besvärligt verkar drabbas av det så kallade våg- och fönstermönstret.

Vågorna
Vågor beskriver de gånger då symtomen är allvarligare. Symtomen kan vara fysiska och/eller känslomässiga. Det kan kännas som att man håller på bli sjuk. När du börjar bli förkyld, kan du ofta känna lite förändringar och tecken i kroppen på att förkylningen är på väg att bryta ut. Vågen kan liknas vid en förkylning. Vanligtvis är fysiska symptom det första tecknet på att en våg är på väg. Det kan vara en stel nacke, huvudvärk och/eller yrsel.

En eller två dagar senare, blir de emotionella symtomen mer uttalade. Dessa symtom kan vara tvångstankar, depression och/eller ångest. Det kan vara till hjälp att förstå att vågorna kan brytas upp i olika delar. Om man vet att varje våg kan komma i olika delar och vad som väntas härnäst, så kan processen bli enklare att hantera.

Anledningen till att vi är så skickliga på att känna cykeln av en förkylning är att vi har haft dem av och till i våra liv och vi har blivit medvetna om hur de subtila förändringarna i våra kroppar berättar att vi håller på bli sjuka. På samma sätt behöver vi erfarenheten av hur vågorna vid våra utsättningssymptom påverkar oss, innan man kan lära sig att separera vågens delar från varandra.

Efter att vi lärt oss hur vågorna fungerar, tar det ytterligare ett tag för oss att utveckla ett sätt att hantera varje del vågen. De fysiska symptomen i en våg är svåra att lindra. Det finns inte mycket man kan göra åt ledvärken, huvud-värken, och/eller yrseln. Man kan prova smärtstillande läkemedel, men värken vid utsättning av SSRI och benzos är rätt så resistent mot smärtstillande. Yrseln är likaså svårt att hantera. Utsättningsyrsel är inte bara något som händer när du står upp eller snurrar runt. Det är svårt att tro att du kan känna dig yr när du ligger, men även detta händer när man får utsättningssymptom. Försök att hålla dig så stilla som möjligt tills det blir bättre.

Försök att använda de fysiska symptom som ett tecken på att det kommer följas av andra symptom som kommer som du behöva ta itu med. Det finns egentligen inte något sätt att undvika de känslomässiga symtomen som uppstår i en våg. Det finns inget sätt att ”skärpa till sig och komma över det”. Våra sinnen skapar vår verklighet i där och då.

Ångesten, depressionen och tvångstankarna i en våg är lika verklig som skärmen framför dig. Det faktum att vårt rationella sinne skulle inse att det inte är verkligt eller att det är överdrivet betyder inte så mycket när du upplever vågen. Detta är väsentligt i en våg: den är inte rationell eller vårt vanliga kloka jag. Tvångstankarna kan handla om nästan vad som helst från att vara goda till att vara helt surrealistiska.

Självskada kan plötsligt verka som en rationellt beteende. Ta en situation som till exempel när du är avskuren när du är i trafik, då har du flera valmöjligheter. Du kan ignorera att det händer, ge gensvar verbalt eller visuellt, bli mer aggressiv i trafiken eller sakta ner. Även en galen tanke kan ibland infinna sig i vid ett särskilt ögonblick vid en stressad situation. Men vi har blivit så van att vid stress undertrycka galna tankar, så att tanken på att ramma den andra bilen inte når vårt medvetna sinne.

När vi har utsättningssymtomen, kan dessa tankar ta över. Detta är tankar som vi normalt skulle avfärda, i våra medvetna sinnen, som socialt acceptabla tankar. Det enda sättet att lindra de känslomässiga symtomen i en våg är att vara uppmärksam på skillnaden mellan normal tanke och den onaturliga kraft som en irrationell tanke har i en våg. I en våg är väldigt svårt att sortera vilka tankar som är dina vanliga och vilka som orsakas av vågen. De normala och onormala tankarna blandas tillsammans på ett kaotiskt sätt. Det är viktigt att vara lika uppmärksam på när dina fönster kommer som när du är i en våg.

Fönstren
Fönster är perioder då symtomen inte är lika uttalad som de var innan. Först känns det som att allt är över och du slog utsättningssymtomen – du är fri. Men detta kan kännas som ett grymt skämt när man sätter ut SSRI. För fönster och vågorna är sammanflätade med varandra.

Utsättningssymtomen fungerar för de flesta människor på så sätt att fönstren långsamt, väldigt långsamt, blir längre, och vågorna blir kortare. Ett fönster är mer eller mindre befriat från symptom. Det är en enorm lättnad att slippa känna sig eländig. Det är en tid att passa på att njuta av de goda tiderna vid utsättnings-symptomen, eftersom det är en chans till återhämtning.

Fönstren ger dig en möjlighet att förbereda dig för att ta itu med vågor på ett bättre sätt. Försök att uppmärksamma hur du känner. Undersök hur du tänker, hur du reagerar på saker. Försök att förbereda dig på hur du kan välja att reagera på auto-matiska tankar som kommer när du är i en våg. Känslomässigt är ett fönster en återgång till det normala sättet att tolka tankar. Istället för att låta alla tankar stiga till medvetandet, justerar sinnet automatiskt bort oönskade tankar.

Att uppmärksamma processen under ett fönster gör det lättare att införa samma typ av struktur när du genomgår nästa våg. Du behöver denna sinnesnärvaro under nästa våg. Efter ett tag, kan du avgöra när en tanke är av sådan karaktär som du medvetet behöver avfärda. Vid utsättning av SSRI går man igenom en process som växlar mellan goda och dåliga tider. Ju mer du kan mildra det dåliga med mindfulness (medveten närvaro), desto kortare blir vågorna.

Våra sinnen arbetar ofta i återkopplingsslingor. Den ena tanken leder till en annan genom association och skapar mönstret för våra sinnen. Mindfulness tillåter oss att forma mönstret i viss utsträckning. Ju mer du kan inse att den skadliga tanken bara är en del av en våg, och inte en del av ditt normala sinne, desto snabbare kommer du till nästa fönster.

Så småningom blir det sista fönstret verkligheten, och nästa våg kommer aldrig. Den medvetna närvaro som du utvecklat för att ta dig igenom vågorna kommer du att behålla.