Titration

Ett problem som många stöter på i sin nedtrappning (beroende på vilket läkemedel man tar) är att tabletterna inte finns i så små doser att de enkelt går att dela och få jämna doser. Det innebär att många upplever att minskningen av en dos är praktiskt taget omöjlig p.g.a av svåra utsättnings-symtom. Det blir ofta speciellt tydligt när de lyckats trappa ner till  lägre doser och tabletterna behöver delas jämt i små smulor. Vissa medel finns i flytande form, som definitivt är att rekommendera, medan andra fabrikat inte finns på den svenska marknaden. Kolla först i FASS om din medicin finns flytande! Tex Zoloft /Sertralin och Cipralex/Escilatopram gör det. Gör den inte det återstår att göra sin egen blandning för att kunna trappa ut långsamt, s.k titration. De är lite pyssel innan man kommer igång, man behöver lite utrustning och det kan kännas bökigt i början men man kommer snart in i det och får en rutin.

Utrustning man behöver: Mätglas, jag rekommenderar att införskaffa någon form av halvproffsigt sådant, då vanliga decilitermått ofta inte är exakta nog. De kan beställas på nätet t.ex. här  eller här

Gör så här:

Mät upp lämplig mängd vätska i mätglaset, förslagsvis 100 ml.

1. Häll över vätskan i en burk med tättslutande lock.

2. Lägg i tabletten. Skaka ordentligt så du ser att tabletten löser upp sig.

3. Öppna snabbt burken och dra med doseringssprutan upp den mängd/procent    (förslagsvis inte mer än 10%, från föregående dos och släng bort).

4. Drick resterande vätska som innehåller din dos minus det du trappar ned. Svårare    än så här behöver det inte vara. De flesta läkemedel är vattenlösliga med undantag för Stesolid som är fettlösligt. Då fungerar fet mjölk (3%) bättre.

Av Ewa Sjöholm