Rxisk guide för nedtrappning

RxISK.org drivs av en grupp uppmärksammade medicinska experter med internationellt rykte om upptäckten av läkemedelsbiverkningar under påbörjad medicinering, riskminimering, biverknings-rapportering och patientcentrerad vård. Deras guide om utsättning och beroende ger en god överblick om problematiken med nedtrappning av psykofarmaka.

RxISK lanserades i oktober 2012 med målen: Utbilda och stärka patienter så att de kan få ett bättre samtal om deras medicin med sina läkare. Samla in data om oavsiktliga konsekvenser av receptbelagda läkemedel, så att vi kan uppmärksamma dem.

RxISK ägs och drivs av Data Based Medicine Americas Ltd. (DBM), med bas i Toronto, Kanada