Förberedelser inför din nedtrappning

En skonsam och säker nedtrappning av psykofarmaka kräver god förberedelse både mentalt och psykiskt. Det är bra att känna till de nedtrappnings-symtom som kan uppstå så att du inte tror att det är fel på dig när det i själva verket är nedtrappningen som får dig att må dåligt. Symtomen är många och individuella. I bästa fall drabbas du inte alls. Om du trappar ner långsamt är risken mindre, de vet vi som trappat ner före dig. Här kan du se exempel på de symtom som är vanliga vid nedtrappning.

Förbered din läkare
Be din läkare att samarbeta med dig under din nedtrappning. Låt inte din läkare sätta en tidsgräns, du bestämmer i vilken takt du vill trappa ned. Det är bra att göra ett schema över nedtrappningen och ge en kopia till din läkare; förklara att det är viktigt med flexibilitet och att nedtrappningstakten när som helst kan ändras. Det kan till och med finnas omständigheter som gör att du måste sluta med nedtrappningen ett tag. Om din läkare inte vill samarbeta och saknar korrekt kunskap i nedtrappning rekommenderar jag dig att försöka finna en annan läkare som kan ge dig det stöd du behöver och har rätt till.

Se över din allmänna hälsa innan du trappar ned psykofarmaka
Många människor med psykiatrisk diagnos har en underliggande sjukdom som kan vara källan till diagnosen eller så har sjukdom uppstått under medicinering av psykofarmaka. Be din läkare undersöka om du har sjukdom i sköldkörteln: Hashimoto, Graves, Hypotyreos, Hypertyreos. Binjurarna: addison, Cushings syndrom. Bukspottskörteln: Diabetes.

Förbered dina nära och kära, berätta att du ska trappa ner och att du kan behöva stöd under nedtrappningen. Du kan alltid hänvisa till denna webbsida för källhänvisning och kunskap.

Läs mer om förberedelser i boken:  Fri från psykofarmaka av Anna Nederdal. 2014

© Anna Nederdal.
Texten får inte kopieras eller användas utan tillåtelse av författaren.