Medmänniskor & kunskapsutbyte

James Moore vill öka medvetenheten om de svårigheter som människor möter när de vill sluta ta psykofarmaka. Han arbetar för att uppmuntra och stödja samtal mellan användare, vård-personal och beslutsfattare kring denna fråga. I podden Let’s Talk Withdrawal talar James Moore med och om människors verkliga erfarenheter av antidepressiv behandling, inklusive nedtrappning och minskning. James har startat en petition som uppmanar läkemedelsindustrin att tillverka nedtrappnings-kit så att människor får en möjlighet att trappa ner på ett säkert sätt. Du finner petitionen här, skriv under! James har även en mycket bra och innehållsrik hemsida besök den här

 

Laura Delano är en av våra främsta inspiratörer och aktivister. På hennes hemsida finns en stor kunskapsbank och flera videoklipp där hon berättar sin historia. Så här skriver Laura: Vad innebär det att ”återhämta sig” från psykiatrin? För mig är det betytt att läka ifrån det fysiska, emotionella, kognitiva och existentiella trauma som psykiatriska etiketter och psykofarmaka ger. Det har tagit tid, tålamod, acceptans och orubblig beslutsamhet.  Att befria mig från de psykiatriska förtrycket har inneburit att åter-vinna min röst och lära mig att lita på den liksom min känsla av ansvar och ansvarsskyldighet som människa. Allt detta har varit långt ifrån lätt. Laura Delano’s webbsida: http://recoveringfrompsychiatry.com

 

Baylissa Frederick överlevde en utsättning från bensodiazepiner och hjälper nu andra att bli fria från ”benzo”. Du får användbara tips för nedtrappning och det finns information för vårdgivare. En mycket inspirerande och hoppfull plats! Baylissa Frederick’s webbsida: http://www.recovery-road.org