Här kan du boka rådgivning för nedtrappning av psykofarmaka. Upplägg och priser hittar du under rubriken Rådgivning.

Vad händer när du bokat? Jag kommer att kontakta dig och ge dig ett frågeformulär där du i lugn och ro kan berätta om din hälsa och vilka mediciner du tar idag. Det gör att vi sparar tid för själva samtalet och för att jag lättare ska kunna sätta mig in i din sjukdomshistoria.

Boka rådgivning