Är riktlinjerna evidensbaserade?

Journal of Addictive Behaviors har idag publicerat en ny systematisk granskning som visar att utsättning av antidepressiva är mycket mer svår och långvarig än vad som indikeras av gällande riktlinjer ”En systematisk granskning av förekomsten, svårighetsgraden och varaktigheten av utsättningssymptom av antidepressiva: är riktlinjerna evidensbaserade?” Gjordes av CEP-medlemmarna Dr James Davies, University of Roehampton och professor John Read, University of East London, International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal, Sweden.

Slutsatser: Vi rekommenderar att brittiska och amerikanska riktlinjer för utsättning av antidepressiva uppdateras snarast eftersom de inte stämmer överens med bevisen för förekomsten, svårighetsgraden och varaktigheten av utsättning av antidepressiva och leder förmodligen till den utbredda missdiagnosen av antidepressiv utsättning; förlänger användandet av antidepressiva läkemedel och den mycket onödiga förskrivningen av antidepressiva läkemedel samt ökar förskrivningen av antidepressiva läkemedel totalt sett. Vi rekommenderar också att förskrivare informerar patienterna om utsättningssymptom.

Läs granskningen här: http://prescribeddrug.org/wp-content/uploads/2018/10/Davies-Read.pdf