Alternativ till psykofarmaka

Föreningen Alternativ till psykofarmaka är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till förbättrad folkhälsa i Sverige bl.a. genom att;

  • Främja psykofarmakafria behandlingsformer vid psykisk ohälsa.
  • Främja etableringen av behandlingsenheter för säker nedtrappning av psykofarmaka.
  • Främja ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och i övriga välfärdssamhället.
  • Främja kritiska reflektioner över konventionella biomedicinska förklaringsmodeller vid psykisk ohälsa.
  • Erbjuda mötesplats och kunskapsbas för såväl yrkesverksamma, ideellt engagerade som enskilda.

Bli medlem och gör skillnad Du behövs. Genom att bli medlem bidrar du till föreningens syfte och ändamål. Du kan bli medlem genom att betala medlemsavgiften på BG 5312-3386 eller Swish 123 076 69 98 (ange gärna namn, bostadsort och e-postadress). Medlemsavgiften för 2019 är 250 kr för enskild medlem, 350 kr för familjemedlemskap (samtliga familjemedlemmar) och 1 500 kr för stödmedlem (företag och andra föreningar).

Föreningen skapades av Lasse Matilla, Göran Högberg och Anna Nederdal under 2018.