Vill du ha hjälp med att trappa ned på psykofarmaka?

Vanliga symtom

Vill du trappa ned din användning av psykofarmaka? Läs mer om de symtom som kan uppstå och som du kan behöva hjälp med.

Botar inte sjukdom

Psykofarmaka botar inte sjukdomar, men de påverkar och förändrar vårt mentala tillstånd. Läs mer om hur psykofarmaka påverkar dig.

Vad säger läkaren?

Hjälper psykofarmaka – eller stjälper läkemedlen? Mycket tyder på att psykofarmaka orsakar mer skada än ”botar” dig som patient.

Anna Nederdal